قهر پروردگار   

من از رنگ قرمز آسمان می ترسم

من از قهر پروردگار، من از خشم روزگار می ترسم

از واژه های تلخ از واژه های پوچ و سبک و ارزان قيمت هراس ندارم

ترس من از رنگ سياه ترانه هاست

ترس من از طوفانی ست که در راه است

من آخرين دکه اين بازار ورشکسته ام

لینک
۱۳۸٥/٢/٢۳ - shirin ...

       

دانشگاه گرامی لطف کرده و می خواد برای ما جشن فارغ التحصيلی بگیره (به هزينه خودمون البته!)

امروز که رفتیم برای ثبت نام جشن فرم بگيریم يه برگه نظرسنجی هم دادن دستمون که پر کنيم.

حالا از سؤالهای......در مورد اساتيد و کلاسها بگذريم يه سؤال هم بود که من ربطشو نفهميدم. فرموده بودن:

چه کاری در طول تحصيلت انجام دادی که اگه خودت جای استادت بودی خيلی لجت از اون کار در می اومد؟!!!!!!!!

آقا يکی بگه بالاخره اين فرم نظرسنجی در مورد کی بود؟

هرکی تونست با سيم رابط يا هر کلکی اينو ربطش بده به من هم خبر بده تا ضمن حل کردن مسأله فلسفی زندگی من خانواده ای را از نگرانی....

چی شد!!!!       آقا بی خيال

سيستم من اين چند روز ويروس گرفته بود هيچ رقمه هم درست نمی شد.

به هر حال می دونم کسی هم دلش برای من تنگ نشده بود. اينو همين جوری گفتم که يه چيزی گفته باشم.

ايشالا هر کی ويروس ميفرسته دستش بشکنه!!!

 

لینک
۱۳۸٥/٢/۱٧ - shirin ...