اطلاعيه!   

داشتم ترک می کردم ...

به خدا داشتم ترک می کردم این اعتیاد لعنتیمو به اینترنت

حالا اگه گذاشتین!

قربون اون مرام و معرفتتون برم که نمیشه از همینجا برا یکی یکی تون

ماچ فرستاد (چون هنوز حکم شرعیش صادر نشده)

سرم شلوغه ... گرفتارم .. هزار تا بدبختی دارم.. با هزار نفر دعوا کردم ،

هزار نفر به خونم تشنه ن .. برای ارشد هم می خوام بخونم!

تو این هیر و ویری گمونم عاشق هم شدم !!

ای خدااااااااااا .. یکی به داد من برسه آخه

نشد دیگه

نشد ترک کنم

باز برگشتم سر خونه اول

باز توی هر وقت و بی وقتی که پیدا کنم سر و کله م اینجاها پیدا میشه!

.

پ.ن : دیگه نگران نباشید ... قول میدم اگه مردم حتما خبر بدم !

.

لینک
۱۳۸٦/٩/۱٤ - shirin ...