چند سالی می شد که اشکم گره خورده بود و هر جوری به جونش می افتادم باز نمیشد.

می ترسيدم که دلم سنگ شده باشه.عادت کرده باشم

چقدر خوبه که بعد از مدتها بتونی به يه بهونه الکی همه زندگيتو گريه کنی

لینک
۱۳۸٥/۱/٢۸ - shirin ...