سلام

اول اينکه می خوام خاطره ۱۸ تير رو به همه اونايی که يادشونه! تسليت بگم.

 

خب بريم سر کار خودمون!

يکی بود يکی نبود زير گنبد کبود يه روزی اون قديما يه بابايی پيش بينی کرده بود که من حالا حالا حضورم رو در دانشگاه حفظ خواهم کرد و ۱۰ ترمه خواهم شد (خدايی فعلو حال کردی)

من هم گويا يه حرفايی تو مايه های عمرا و حالتو می گيرم و بيشين بابا حال نداريم زده بودم

(حتما الان دارين با خودتون می گين خب! به ما چه؟) هيچی. فقط خواستم حرفامو پس بگيرم

لینک
۱۳۸٥/٤/۱۸ - shirin ...