پرواز در حباب....؟؟!!   

-من می خوام با شما ازدواج کنم...

-اون یه خواستگار دیگه داره می خواد با اون ازدواج کنه!

-چرا می خوای دختر مردم رو بدبخت کنی؟

-پس چطوری می خوای باهاش ازدواج کنی

-من تا برای بابام زن نگیرم ازدواج نمی کنم!

-تو اصلا می دونی پنج شنبه قراره برای من خواستگار بیاد؟!

!!!!!!!!!

اینادقیقا دیالوگ های آنونس یه سریال پربار !! ایرانیه که فکر کنم جدیدا از تلویزیون پخش میشه

             (اسمش هم همون بالاییه!)

پ.ن  از بین گزینه های زیر گزینه صحیح را انتخاب کنید:

۱) کل دغدغه جوانان برومند ایرانی همین موضوع است!!

۲)یا ما ایرانی نیستیم یا اونایی که تلویزیون نشون میده

۳) گوشهای ما مخملی و ناز است...

۴) همه راهها به ....... ختم میشود 

پ.ن۲     جون من آنونس رو ببینید، کلی میخندینا 

لینک
۱۳۸٥/۸/۱٥ - shirin ...