یه وقتایی دیگران یه چیزایی رو از ما می گیرن ...

          یه وقتای دیگه ای هم  

                                                 خودمون این کارو می کنیم !!

                       ...........

لینک
۱۳۸٥/٩/۱۳ - shirin ...