بر سر سه راهی!!   

(دختری هستم چارده پونزده ساله، یکی دو هفته است با پسری علاف که او هم دبیرستانی است آشنا شده ام!

او به من گفته که مرا میگیرد.. ولی وقتی این حرف را می گوید، گوشه راست پلک چپش میزند...

با این اوضاع نمی دانم که آیا می توانم به او اعتماد کنم یا نه!

از طرفی یک خواستگار دکتر مهندس هم دارم!!!

لطفا مرا راهنمایی کنید..... )

پ.ن  حالا اون مخش.... این مجله ها رو در میاره.... تو چرا میخری، میذاری توی مطبت؟! 

لینک
۱۳۸٥/۱۱/٢۱ - shirin ...