من هنوزم نفهمیدم، چرا به هر کی میگم اسمم شیرینه،

                                                      میگه: خوشبختم... من فرهادم!!

بابا به کی بگم.......    فرهاد این وسط ول معطل بود..

                شیرین تا اونجایی که من می دونم عاشق خسرو بوده!

یه کم ادبیات بخونید جون مادرتون اگه می خواید ادا در بیارید!

لینک
۱۳۸٥/۱۱/٢٦ - shirin ...