تمدن!!   

یه جایی از والتر بنیامین خوندم که:

سیر حرکت انسان از گذشته تا امروز حرکت از توحش به سوی انسانیت نیست..

    بلکه حرکتی است از تیر و کمان به بمب مگاتونی!

.

پ.ن: اینو قبلا هم اینجا نوشته بودم، الان جهت یادآوری به یه دوست دوباره گذاشتمش

پ.ن۲ : خدایی تو باید از من تشکر هم بکنی!

لینک
۱۳۸٥/۱۱/۳٠ - shirin ...