من:   نه.. من نمی رم.. من دیگه حوصله کنکور دادن ندارم...

بابا:   این فرق میکنه دخترم.. این کنکور ارشده !!

-       فرقش چیه؟!

-       ...... مثلا .... مثلا ممکنه به جای ساندیس، رانی بدن!!

-       وا..!

(بابا در تلاش مجدد برای متقاعد کردن من جهت کنکور دادن):

حالا تو برو کارتتو بگیر.. ضرر نداره. تا حالا کسی از امتحان دادن نمرده.

-     باید صبح زود بیدار بشم آخه !

-    خودت میدونی،      به هر حال که من میدونم قبول نمی شی،

      ولی اگه امتحان ندی بعدا عذاب وجدان می گیری...

پ.ن :   راست میگه !!   

لینک
۱۳۸٥/۱٢/٧ - shirin ...