فکر کن مثلا رفتی یه گوشه دنجی پیدا کردی، نشستی

یه موسیقی لایت، یه سیگار لایت  ...

حالا یه روزنامه ای، کتابی، چیزی هم گذاشتی جلوت

قهوه فرانسه...

یا مثلا عکس های کوچولوی توی کیف پولت رو ریختی بیرون، روی میز و..

.....

خلاصه هر جور راحت تری و می تونی تو افکار خودت یورتمه بری تصور کن

بعد یه نفر میاد اون ور ترت می شینه ..

هنوز ماتحت مبارکش به صندلی نرسیده که..

                                                           ....  hey sexy lady    i like to fuck

                                 (زنگ موبایلش بود این!)

حالا نمایش شروع میشه...

طرف گوشی رو بر میداره و فکر میکنه سر جالیز پدرشه!

فیلم   تنگه وحشت   رو حتما دیدین که !

همون اولای فیلم که رابرت دنیرو نشسته توی سینما و داره بلند بلند و با اون صدای کشدار می خنده و هیچ بنی بشری رو هم به ت... حساب نمی کنه ؟!

                         همونجوری !!

لینک
۱۳۸٥/۱٢/۱٤ - shirin ...