خب امروز تولد وبلاگمه  ...

یعنی الان یک ساله که من دارم اینجا اراجیف می نویسم 

بدین وسیله از همه دوستانی که وقتشونو هدر دادم عذر خواهی می کنم..

گفتم بگم که فردای قیامت کسی طلبکار نباشه از ما.!

..

.

چیه؟

حالا لابد منتظرید کیک هم بهتون بدم!

نه خیر .. این خبرا نیست

به جاش میتونید یکی از گزینه های زیر رو در مورد اینجا انتخاب کنید :

۱-  مزخرفه

۲-  افتضاحه

۳-  این چرت و پرتا چیه می نویسی..

۴-  . . . . . . . .    ( اا .. ای بی ادب! )

.

لینک
۱۳۸٥/۱٢/۱۸ - shirin ...