شاعرانه!   

    شب تو زلفت اسیره

    ماه پیش تو حقیره

    امشبو اینجا بمون     ...  واسه رفتن خیلی دیره !

    صدای تو ترا نه ست

    نگات پر از ستاره ست

    به به خودم حال کردم  ...  دروغام چه شاعرانه ست !! 

پ.ن:  هیچی ... فقط با این تیکه این ترانه خیلی حال کردم 

لینک
۱۳۸٥/۱٢/٢٥ - shirin ...