یکی دو روز پیش که خونه بودم، اتفاقی یکی از این برنامه های تلویزیونی که صبحها نشون میده رو دیدم ... البته فقط چند دقیقه شو!

(این برنامه از شبکه ۳ پخش میشد و مربوط به هیچ کدوم از کانال های قربونت برمی یا خاک تو سری ماهواره نبود)

اینجوری بود:

(دیالوگ های مجری برنامه رو تند تند و با صدای جیغ جیغو و شبیه قد قد مرغ بخونید)

مجری: - امروز خانم دکتر .. تشریف آوردن که در مورد اسم و اسم گذاری و اهمیت اون در خانواده ها و خوب یا بد بودن اسمها و....* صحبت کنیم

خانم دکتر... خیلی خوش اومدین... من اینقدر شما رو ،صورت شما رو دوست دارم که وقتی شما میاین دلم نمیاد از پیشتون تکون بخورم!

واقعا می بینید این مسئله اسم گذاری خیلی موضوع مهمیه نظر شما چیه؟

خانم دکتر: - بله.. باسلام خدمت بینندگان... البته این مسئله خیلی حساسه و ..

مجری:- بله ببینید مثلا ما چند روز پیش رفته بودیم خونه فامیلمون که تازه بچه دار شدن

اینا همه نشسته بودیم هی می خواستیم بچه رو ببینیم، ببینیم چه شکلیه..

چون همه بالاخره می خوان قیافه بچه رو ببینن و اینا

بعد من از مادر خونه! پرسیدم اسم بچه تون چیه؟

گفت : سامالا بالا بیلا مولاس ...!!

من نمی دونم... روم نشد!! دوباره بپرسم چون نفهمیدم.. همینجوری من و مادرم به هم نگا کردیم.. تعجب کردیم

 ولی حالا شرط می بندم مادر بچه هم نمی تونه این اسمه رو درست تلفظ کنه!

شاید این برنامه روهم میبینه، ناراحت نشه حالا .. ولی واقعا این چه اسمی بود آخه؟!

خانم دکتر:- بله خب.. درسته... هر اسمی باید..

مجری:- من میگم معنی اسما خیلی مهمه درسته خانم دکتر؟

من خودم اینقدر به مادرم گیر دادم که معنی اسم من چیه؟ .. چون به نظر من بچه ها می خوان از آدم!

ما باید.. من سر اسم خودم خیلی باهاش مشکل داشتم مادرم گفت که..

(جریان اسم گذاریشو تعریف میکنه که عمه خانمش پشت تلفن گفته و این خزعبلات....)

حالا نمی دونم ... شما اسم دختر خودتون چیه؟

خانم دکتر: - اسمش ..

مجری: - بله اشاره می کنن که مهمان بعدیمونم تشریف آوردن..

عرض کنم اول که بخشهای متنوع! برنامه امروزمون (...)، (...)، ( ...)، ...

حالا برنامه ریزی کنید که همراه ما باشید

آقای دکتر.. در مورد ... صحبت می کنن،

بریم ببینیم چه اطلاعات ارزشمندی! رو می خوان در اختیار ما بذارن

... قد قد قدا .... قد قد قد قد ....قد قدا..!

* توی دیالوگ های مجری قسمتهای "..." اوناییه که من دیگه کم آوردم و نفهمیدم چی بلغور کرد!

لینک
۱۳۸٦/۱/٢٠ - shirin ...