امر به معروف!   

خب چه بخواید، چه نخواید بحث این روزها، بحث بگیر و ببنده!

بیخودی هم لب و لوچه تونو اون شکلی کج و کوله نکنید که ای بابا ... اینم که...!

بله ... همینه که هست

و اما من بر خودم واجب دیدم که در مورد شدت این بگیر و ببند ها شفاف سازی کرده و افکار تاریکتونو تنویر بنمایم!

و همین بس که من فرموده جناب مستطاب حسنی(...) را در اینجا نقل کنم

با توجه به این که ایشون اخیرا در یکی از مصاحبه ها و طی گوهرافشانی های معروفشان! فرموده اند که : (نقل از مصاحبه چلچراغ شماره ۲۴۰)

"این خانمها که با این وضع به خیابان می آیند من به این هرزگی می گویم!

من رئیس ستاد امر به معروف اینجا هستم ..

اینها آزادند که اینجوری بگردند، ولی ما آزادی نداریم که باهاشون برخورد کنیم!

با تذکر لسانی هم که کار درست نمی شود!!"

خب معنای امر به معروفات را فهمیدیم

گویا این جناب تذکر لسانی را قبول نداشته و قصد دارند جهت ارشاد بانوان

بد حجاب، ترتیب بانوی مذکور را در خیابان بدهند تا درس عبرتی شود بر همگان!

.

لینک
۱۳۸٦/٢/٩ - shirin ...