روزهای اردیبهشت را یک به یک نفس کشیده ام

با همه گرده ها و بوهای آلرژی زایش!

اردیبهشت سبز و صورتی ... رنگ بادکنک های جشن تولد

.

عکس بچگی مان را نگاه می کنم

من با تو  ..  به جای خواهری که هرگز نداشته ام

قد هر دومان بیشتر از نیم متر نیست

من سارافون سفید و آبی پوشیده ام و تو یک بلوز و شلوار زرشکی ...

همدیگر را محکم گرفته ایم و با چشم هایی که مثل دو تا دکمه گرد و سیاه است زل زده ایم به دوربین

پشت عکس نوشته:   "۱۳۶۴"

.

چه زود گذشت ...

چه زود می گذره!

.

           " تولدت مبارک شهرزاد جونم"

.

لینک
۱۳۸٦/٢/۱٩ - shirin ...