.

خیلی مسخره ست که یه آدمی مثل من که سال تا سال به هیچ بهونه ای

گریه نمی کنه و حتی توی مراسم و جا هایی که دیگه خیلی لازمه ،

چشم و چارشو برای خالی نبودن عریضه انگولک می کنه، حالا بعد قرنی که

دیگه خودشم مثل بقیه باورش شده که بلد نیست و نمی تونه گریه کنه ...

یهو توی یه موقعیت خیلی خیلی بی ربط ، به طور مضحک و مسخره ای

اشکاش زرتی می پرن بیرون و آبروشو می برن!

... این چه وضعیه آخه ؟!

 ..

لینک
۱۳۸٦/٢/٢٧ - shirin ...