نوستالژی   

حضرت - امام - آیت الله - قدس سره شریف - رحمت برکاته - ...

نیمه خرداد تموم شد بابا حالا شما ول نمی کنید دیگه!

حالا هی این اسم های عریض و طویل رو تکرار کنید داغ دل منو تازه کنید!

آقا ...

امام بودی؟

رهبر بودی؟

پیشوا بودی؟

باش قربونت برم ... ما که بخیل نیستیم

ولی آخه این یه کامیون پیشوند و پسوند چیه دور و بر اسمت ؟!

هی یاد این استاد وصایا مون می افتم که به صورت پارانویایی حساسیت

داشت که این اسمه کامل ادا بشه!

هی یادم می افته سر کلاسش مجبور شدم یه قسمتی رو توضیح بدم این

اسمه رو هرچی زور زدم کامل یادم نیومد یه خمینیش فقط یادم بود!

هی زور زدم ...

آخرش هول شدم گفتم  " آقا خدابیامرز "  فرمودن که ....

بعد هی یادم می افته هر و کر بچه ها رو با عربده ی استاد که :

مگه بابا بزرگته ؟ .. منو مسخره کردی!  برو بیرون...

بعدش هی یادم می افته که به خاطر این اسم دو کیلومتری از اون

امتحان مسخره محروم شدم!

آی می سوزم  ...  آی می سوزم !

.

لینک
۱۳۸٦/۳/۱٧ - shirin ...