؟   

تقصیر من چیه که هنوز بزرگ نشدم ؟

تقصیر من چیه که تا وقتی نیستم خونه مرتبه ؟

تقصیر من چیه که فکر می کنم همه مثل خودمن و میشه به همه اعتماد کرد؟

تقصیر من چیه که وقتی دارم میرم بانک اینقدر جلوی کتاب فروشی ها و عروسک فروشی ها یه لنگه پا وامیستم تا بالاخره یه چک دو میلیونی رو گم کنم ؟

تقصیر من چیه که شکلاتای merc خوشمزه اند و برای من فرقی نمی کنه کجا باشم ... باید دخلشونو بیارم..

تقصیر من چیه که وقتی خبر مرگ یکی رو بهم میدن مغزم قفل می کنه و لالمونی می گیرم و دیگه اگه خیلی جلوم مصیبت بخونن نهایتا می تونم مثل بز اخوش (اخفش) سرمو تکون بدم!

تقصیر من چیه که عین بچه های سیزده چهارده ساله دلم می لرزه؟

تقصیر من چیه که به جای اینکه برم هنر بخونم و موسیقی رو ادامه بدم یهو زد به سرم و خودمو انداختم تو یه مشت مزخرفات max کردن سود و min کردن هزینه... که حالا عین خر بمونم تو گل!

تقصیر من چیه که نمی تونم جلوی این زبون بی صاحابمو بگیرم؟

تقصیر من چیه که استعداد هیچ کاری رو درست حسابی ندارم؟

تقصیر من چیه که از در و دیوار داره برام می ریزه ؟

...

هان ؟      بگو دیگه ...

.

لینک
۱۳۸٦/۳/٢۱ - shirin ...