.

چند تا کتاب بهم ارث رسیده که تاریخ چاپشون تو مایه های

 " ۲۵۳۶ شاهنشاهیه "  !

فقط حیف که چند تاش از  گورکی و گرین و ایناست که هیچ

ازشون خوشم نمیاد ...

.

پ.ن :

(داستان واقعی)

امروز صفحه ی اول روزنامه :

" همشهری گرامی ..

کارت سوخت را پس از سوخت گیری از دستگاه بردارید " !!

احتمالا  فردا :

" کارت سوخت خود را پرس نکنید " !

.

لینک
۱۳۸٦/٥/٢ - shirin ...